TOOL PVLOL + RIOTV2


Có antiban, 1 key kích hoạt dùng chung hai loại tool pvlol & riotv2. Luôn update tool theo phiên bản game mới nhất. Hệ điều hành yêu cầu win 7, 8, 10, 11.
Ưu điểm: Có tiếng việt dễ sử dụng
WORKING VNG + RIOTGAMES
Anti ban very safe, evadee++, combo full, support all champions, accept payment with paypal

Buy key tool with paypal: Click here
Hoạt động ổn định

KEY KÍCH HOẠT DÙNG ĐƯỢC CHO CẢ PVLOL VÀ RIOTV2
ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN
CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐỂ BIẾT THÊM NHA

Phím combo & thao tác khi sử dụng tool: Click xem

PHÍM CHỨC NĂNG

- Giữ Shift : BẬT/TẮT MENU
- Phím K : Bật/Tắt Né skill
- Phím F5: Tắt Vòng Khi Chơi Nét
- Giữ nút Space : Combo skill
- Giữ nút V để farm
- Giữ X last hit lính
- Xóa về cài đặt gốc chọn ResetConfig
Phím T : Dùng Unti , Lái Sion, Xarat, Jhin...vv
Trong Game để chế độ hình ảnh không viền nha ae